SENDAI-MATSUSHIMA TRAVEL GUIDE

Access to Sendai from cities in Japan

From Major Cities to Sendai

Sapporo

Ferry
【16 hour 】
 1. Sapporo
 2. Tomakomai Port – (Ferry)
 3. Sendai Port
 4. Sendai Station
Train
【6 hour 30 mins】
 1. Sapporo Station – (JR Hokuto, Super Hokuto)
 2. Shin-Hakodate-Hokuto Station – (Tohoku-Hokkaido Shinkansen)
 3. Sendai Station
Plane
【1 hour 15 mins】
 1. Sapporo
 2. New Chitose Airport
 3. Sendai Airport
 4. Sendai Station

Tokyo

Train
【1 hour 30 mins】
 1. Tokyo Station – (Tohoku-Hokkaido Shinkansen)
 2. Sendai Station
Bus
【4 hour 40 mins】
 1. Tokyo station Yaesu Exit – (JR Bus Tohoku)
 2. Sendai Station East Exit
Plane
【1 hour 30 mins】
 1. Narita International Airport
 2. Sendai Airport-(Sendai Airport Access Line)
 3. Sendai Station
Car
【5 hour 】
 1. via Joban Expressway or Tohoku Expressway

Osaka

Train
【4 hour 15 mins】
 1. Shin-Osaka Station – (Tokaido-Sanyo Shinkansen) → →
 2. Tokyo Station – (Tohoku-Hokkaido Shinkansen)
 3. Sendai Station
Bus
【11 hour 30 mins】
 1. Higashi Umeda – (Miyagi Transportation)
 2. Sendai Station
Plane
【1 hour 45 mins】
 1. Osaka International Airport / Itami Airport
 2. Sendai Airport – (Sendai Airport Access Line)
 3. Sendai Station
Car
【10 hour 】
 1. via Hokuriku Expressway or Tohoku Expressway

From Sendai to near cities

Matsushima

Train 1
【25 mins】
 1. Sendai Station – (Tohoku Main Line)
 2. Matsushima Station
Train 2
【快速25 mins/普通40 mins】
 1. Sendai Station – (Senseki Line)
 2. Matsushimakaigan Station
Car
【40 mins】
 1. via Sanriku Expressway

Shiogama

Train 1
【16 mins】
 1. Sendai Station – (Tohoku Main Line)
 2. Shiogama Station
Train 2
【26~31 mins】
 1. Sendai Station – (Senseki Line)
 2. Nishi-Shiogama Station / Hon-Shiogama Station / Higashi-Shiogama Station
Car
【36 mins】
 1. via National Route 45

Tagajo

Train 1
【14 mins】
 1. Sendai Station – (Tohoku Main Line)
 2. Kokufu-Tagajo Station
Train 2
【22 mins】
 1. Sendai Station – (Senseki Line)
 2. Tagajo Station
Car
【40 mins】
 1. Sendai-Minami Interchange (Sendai-Nanbu Road)
 2. Wakabayashi Junction (Sendai-Tobu Road)
 3. Sendai Airport Interchange (National Route 45)

Rifu

Train 1(except daytime)
【17 mins】
 1. Sendai Station – (Tohoku Main Line)
 2. Rifu Station
Train 2 (daytime)
【30 mins】
 1. Sendai Station – (Tohoku Main Line / Senseki Line)
 2. Iwakiri Station – (Rifu Line)
 3. Rifu Station
Car
【35 mins】
 1. via Rifu Bypass

Higashi-Matsushima

Train
【40 mins】
 1. Sendai Station – (Senseki Line)
 2. Yamoto Station
Car
【45 mins】
 1. Naruse Okumatsushima Interchange (Sendai-Tobu Road)
 2. Yamoto Interchange (Sanriku Expressway)

Shichigahama

Train & Bus 1
【1 hour 】
 1. Sendai Station – (Senseki Line)
 2. Hon-Shiogama Station Bus Stop – (Shichigahama Chomin Bus “Gururinko”)
 3. Shichigahama-machi
Train & Bus 2
【50 mins】
 1. Sendai Station – (Senseki Line)
 2. Tagajo Station Bus Stop – Gururinko, Yu-Ai Bus Tagajo Tobu Line bound for Shiomi Danchi; Miyako Bus Shiomidai Danchi Line bound for Shoubuta)
 3. Shichigahama-machi
Car
【40 mins】
 1. via National Route 45

Natori

Train 1
【10 mins】
 1. Sendai Station – (Tohoku Main Line)
 2. Natori Station
Train 2
【15 mins】
 1. Sendai Station – (Joban Line)
 2. Natori Station
Car
【30 mins】
 1. via Sendai bypass

Iwanuma

Train 1
【20 mins】
 1. Sendai Station – (Tohoku Main Line)
 2. Iwanuma Station
Train 2
【25 mins】
 1. Sendai Station – (Joban Line)
 2. Iwanuma Station
Car
【40 mins】
 1. via Sendai-Tobu Road