SENDAI-MATSUSHIMA TRAVEL GUIDE

พื้นที่ใกล้สนามบินเซนได

สิ่งแนะนำ

วัฒนธรรม

มีศาลเจ้าซึ่งมีประวัติยาวนานกว่าหนึ่งพันปีนับแต่สร้างขึ้นมา ได้รับความศรัทธาจากผู้คนตั้งแต่โบราณในฐานะเทพแห่งโชคลาภเงินทอง ทำมาค้าคล่อง เดินทะเลปลอดภัย เสริมดวงคุ้มภัย

คุณจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมสืบทอด เช่น ประเพณีที่เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา งานเทศกาล และอื่นๆ ที่ถ่ายทอดประเพณีและวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบัน สัมผัสประสบการณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่น

เดินเล่น

ภาพทิวทัศน์ของภูเขาซึ่งมีธรรมชาติสมบูรณ์ ได้รับการระบุเป็นพื้นที่สงวนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ แต่อยู่ไม่ไกลจากสนามบินเซนไดและเดินทางได้สะดวก

มีพืชพรรณและสัตว์ต่างๆ มากมาย เหมาะสำหรับการเดินชมต้นไม้ดอกไม้ในภูเขาหรือการไปเฝ้าชมนก เป็นสถานที่ที่แนะนำให้มาเดินเล่นเพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาติอันสมบูรณ์ของญี่ปุ่นที่หาไม่ได้ในโตเกียว

การเดินทาง